cart
g

 
x
t

Chenrezig

Items by Deity Chenrezig
Crystal with 3-D Image of Chenrezig
Crystal with 3-D Image of Chenrezig
 
Regular Price: $250.00
Sale Price: $200.00

Consecrated  Stupa
Consecrated Stupa
 
Regular Price: $250.00
Sale Price: $200.00

Sold Out
Four-Armed Chenrezig Thangka Print
Four-Armed Chenrezig Thangka Print
     
Regular Price: $120.00
Sale Price: $96.00

Mini Chenrezig Thangka
Mini Chenrezig Thangka
 
Regular Price: $58.00
Sale Price: $46.40

Four-Armed Chenrezig Thangka
Four-Armed Chenrezig Thangka
 
Regular Price: $400.00
Sale Price: $320.00

Four-Armed Bhutanese Chenrezig Thangka
Four-Armed Bhutanese Chenrezig Thangka
   
Regular Price: $400.00
Sale Price: $320.00

Avalokiteshvara Tsa Tsa
Avalokiteshvara Tsa Tsa
 
Regular Price: $16.00
Sale Price: $12.80

Click to Configure
Chenrezig Tsa Tsa
Chenrezig Tsa Tsa
 
Regular Price: $16.00
Sale Price: $12.80

Click to Configure
Chenrezig Cast Resin Statue
Chenrezig Cast Resin Statue
 
Regular Price: $42.00
Sale Price: $33.60

Avalokiteshvara Cast Resin Statue
Avalokiteshvara Cast Resin Statue
 
Regular Price: $35.00
Sale Price: $28.00

Nyung-Nay (Avalokiteshvara) Text
Nyung-Nay (Avalokiteshvara) Text
 
Regular Price: $20.00
Sale Price: $16.00

Chenrezig Sur Offering Text
Chenrezig Sur Offering Text
 
Regular Price: $2.00
Sale Price: $1.60

Avalokiteshvara Addendum Text
Avalokiteshvara Addendum Text
 
Regular Price: $10.00
Sale Price: $8.00

Thousand-Armed Chenrezig Photo
Thousand-Armed Chenrezig Photo
 
Regular Price: $6.00
Sale Price: $4.80

Click to Configure
Four-Armed Chenrezig Photo
Four-Armed Chenrezig Photo

Regular Price: $4.00
Sale Price: $3.00

Click to Configure
Four-Armed Chenrezig Photo
Four-Armed Chenrezig Photo
 
Regular Price: $4.00
Sale Price: $3.20

Click to Configure
Avalokiteshvara Mandala Card
Avalokiteshvara Mandala Card
 
Regular Price: $2.00
Sale Price: $1.60

Four-Armed Chenrezig Card
Four-Armed Chenrezig Card
 
Regular Price: $2.00
Sale Price: $1.60

Face of Chenrezig Card
Face of Chenrezig Card
 
Regular Price: $2.00
Sale Price: $1.60

Thousand-Armed Chenrezig Card
Thousand-Armed Chenrezig Card
 
Regular Price: $2.00
Sale Price: $1.60

Thousand-Armed Chenrezig Card
Thousand-Armed Chenrezig Card
 
Regular Price: $6.00
Sale Price: $4.80

Thousand-Armed Chenrezig Card
Thousand-Armed Chenrezig Card
 
Regular Price: $2.00
Sale Price: $1.60

Mani Mantra Greeting Card
Mani Mantra Greeting Card
 
Regular Price: $3.00
Sale Price: $2.40

Avalokiteshvara Card
Avalokiteshvara Card
 
Regular Price: $6.00
Sale Price: $4.80

Four-Armed Chenrezig Card
Four-Armed Chenrezig Card
 
Regular Price: $2.00
Sale Price: $1.60

Avalokiteshvara Mandala Card
Avalokiteshvara Mandala Card
 
Regular Price: $2.00
Sale Price: $1.60

Avalokiteshvara and the Eight Bodhisattvas Card
Avalokiteshvara and the Eight Bodhisattvas Card
 
Regular Price: $6.00
Sale Price: $4.80

Thousand-Armed Chenrezig Card
Thousand-Armed Chenrezig Card
 
Regular Price: $2.00
Sale Price: $1.60

Chenrezig Prayer Flag Set of 25
Chenrezig Prayer Flag Set of 25
 
Regular Price: $20.00
Sale Price: $16.00

Peaceful Offering Torma
Peaceful Offering Torma
 
Regular Price: $108.00
Sale Price: $86.40

[ 1 ] 2
Next >>
List All Items
Powered by Fortune3